Mobil: 0911 125 969     E-mail: info@econano.sk
Mobil: 0911 125 969     E-mail: info@econano.sk

Čistenie fasád

Na fasáde sa každý deň usádza prach, smog a rôzne iné nečistoty, po istom čase je fasáda zanesená a špinavá. Celkový dojem z budovy teda nie je príjemný. Jednoduchým riešením, ako predísť zostarnutiu fasády budovy je čistenie fasády.

Výskyt rias a plesní na fasáde zateplených objektov je prírodný proces a stretávame sa s ním všade okolo nás. Všetko začína mikroorganizmami – baktériami, ktoré sa šíria vzduchom a sú schopne v krátkom čase zamoriť vonkajšie fasády, ako aj steny v interiéri. Pri vhodných podmienkach pre život, začnú sa rýchlo  rozmnožovať, vytvárať kolónie a živnú pôdu pre druhovo vyššie organizmy. V dôsledku ich prítomnosti a pôsobenia dochádza k rýchlej degradácii fasád.

Dochádza k tvorbe nepríjemného zápachu, uvoľňovaniu alergénnych spór a mykotoxínov, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí a vyvolávajú rôzne alergie, ochorenia dýchacích ciest alebo astmu.

Zateplenie znižuje cirkuláciu vzduchu a vo vlhkom prostredí s nedostatkom slnka nestíhajú steny poriadne preschnúť. Výsledkom je, že strany domu bývajú zarastene machmi alebo plesňami a pokiaľ fasádu nečistíme, vzniknuté kolónie mikroorganizmov nenávratne znehodnotia celú fasádu.

Čistenie fasád realizujeme horolezeckou technikou, nielen z dôvodu finančnej výhody pre klienta –  oproti lávkam alebo plošinám, ale hlavne vďaka tejto technike je pracovník úzko spätý s fasádou a dokáže dôkladne kopírovať objekt a najdôkladnejšie vykonávať čistiace úkony.