Technológia FN® prináša menej chorôb a zdravšie prostredie v školách a škôlkach.

Deti v triedach s ochrannou technológiou FN® vykazujú z hľadiska dochádzky v priemere o 30% vyššiu účasť než v triedach, kde FN ® nátery nie sú využívané.

Deti same sú nosičom veľkého množstva mikroorganizmov. Vzduch v škôlkach preto obsahuje vysoké koncentrácie mikroorganizmov. To zvyšuje riziko prenosu chorôb. Do interiérov budov navyše prirodzene preniká znečistene ovzdušie z vonkajšieho prostredia. Imunitný systém človeka a jeho zdravotný stav ovplyvňujú aj negatívne mimoriadne malé koncentrácie oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, aromatických uhľovodíkov, prízemného ozónu a dechtov.

Nátery FN® umožnia riešenie tohto problému v priestoroch Vašej škôlky. Vašim klientom – rodičom, a ich deťom, budete môcť ponúknuť v priestoroch Vašej škôlky nielen zdravú stravu a výchovu k zdravému životnému štýlu, ale aj čistejší a teda zdravší vzduch!

Výhody

7 ročná záruka funkčnosti

Zdravší a bezpečnejší vnútorný priestor

Výrazne zníženie chorobnosti deti v triedach

Ekologické riešenie – bez chémie

Zníženie rizika prenosu infekčných chorôb

Likviduje pachy, alergény, toxíny, víry a baktérie