Exteriér

Fotokatalytické nátery FN® majú v oblasti exterieru mimoriadne široké využitie. Technológia dokáže zabezpečiť dlhodobú a účinnú viacnásobnú ochranu proti vplyvom, ktoré znehodnocujú povrchy stavieb, sôch i pamiatok. Významne znižujú dlhodobé náklady na údržbu, zaisťujú udržanie čistého vzhľadu povrchu a predlžujú životnosť. Plnia ekologickú funkčnosť – znižovania imisii a aktívne odbúravanie NOx a ďalších škodlivých látok z ovzdušia dôsledkom dopravy, lokálneho kúrenia a priemyselnej výroby.

????????????????????????????????????
Nanotechnologická ochrana náterov FN® rieši naraz 5 hlavných problémov zateplených fasád a tým umožňuje maximalizovať ich životnosť, zachovať ich vzhľad a minimalizovať náklady na ich dlhodobú údržbu.
6
Samočistiaca funkcia FN® povrchu na šikmé plochy s priamym pôsobením snehu a dažďa aj v extrémne znečistenom prostredí veľkých miest, dopravných komunikácií a priemyselných aglomerácií.
4
Povrch vytvorený náterom FN® chráni veľmi účinne stavby nielen proti špine, ale aj proti porastania plesňami a riasami. Fotokatalytický efekt ničí ich spory a znemožňuje rast. Tým je zabránené aj následnému usadzovaniu machov a lišajníkov.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Materiál je mimoriadne vhodný aj pre použitie na pamiatkovo chránených objektoch. Spĺňa všetky podmienky pre materiály používané na objekty v režime pamiatkovej ochrany.
beton
Ochrana povrchov betónových konštrukcií chráni proti ich postupnému zašpineniu. FN® povrch neporastá plesnami ani zelenými riasmi a neusádzajú sa na nom lišajníky a machy. Betónové konštrukcie dopravných stavieb opatrené náterom FN® tak môžu aktívne znižovať množstvo imisií NOx a VOC.
grafiti
Nátery FN® sú účinné a šetrné anti graffiti ochrana stavieb, vrátane pamiatkovo chránených objektov. Povrchová vrstva funkčných náterov FN® umožňuje jednoduché odstránenie graffiti a sťažuje ich vytváraniu.