Nátery FN® dokážu zabezpečiť zdravšie prostredie

Vzduch, ktorý dýchame v interiéroch budov, obsahuje veľké množstvo alergénov a rady nebezpečných cudzorodých látok, ktoré sú uvoľňované z náterových hmôt, plastov, textilu, nábytku a upratovacích a dezinfekčných prostriedkov. Ak sú budovy klimatizované, je ich vzduch kontaminovaný baktériami a plesňami, ktoré sa usadzujú v ich vzduchotechnike. Kolónie týchto baktérií a plesní navyše vylučujú do vzduchu rad nebezpečných látok.

Čím vyššia koncentrácia osôb v jednej miestnosti, tým vyššia je aj koncentrácia mikroorganizmov. Čím vyššej záťaži škodlivých látok je náš organizmus vystavený, tým viac je namáhaná pečeň a tým väčšej záťaži a oslabenia je vystavený aj náš imunitný systém a tým viac sme náchylní podľahnúť nejakej infekcii.

Fotokatalytická technológia náterov znižuje riziko prenosu chorôb tým, že znižuje koncentráciu mikroorganizmov v priestore miestnosti, kde je aplikovaný a to tým, že aktívne čistí vzduch od nebezpečných látok, ktoré zaťažujú imunitný systém organizmu.

Nátery FN® dokážu zabezpečiť zdravšie prostredie tak v priestoroch, kde sa vyskytuje väčšie množstvo ľudí, tak aj u Vás doma. Sú tiež novou perspektívnou technológiou pre zvýšenie úrovne ochrany pacientov a personálu zdravotníckych zariadení pred odolnými kmeňmi nebezpečných baktérií a šírením infekcií.