Zdá sa Vám fasáda špinavá, zašlá?

Na fasáde sa každý deň usádza prach, smog a rôzne iné nečistoty, po istom čase je fasáda zanesená a špinavá. Celkový dojem z budovy teda nie je príjemný. Jednoduchým riešením, ako predísť zostarnutiu fasády budovy je čistenie fasády.

„Mikroorganizmy uvoľňujú kyslé metabolity a spôsobujú degradáciu povrchu“

Výskyt rias a plesní na fasáde zateplených objektov je prírodný proces a stretávame sa s ním všade okolo nás. Všetko začína mikroorganizmami – baktériami, ktoré sa šíria vzduchom a sú schopne v krátkom čase zamoriť vonkajšie fasády, ako aj steny v interiéri. Pri vhodných podmienkach pre život, začnú sa rýchlo rozmnožovať, vytvárať kolónie a živnú pôdu pre druhovo vyššie organizmy. V dôsledku ich prítomnosti a pôsobenia dochádza k rýchlej degradácii fasád.

„Zadržiavanie vody a prienik rias cez štrbiny spôsobuje hĺbkovú degradáciu“

Dochádza k tvorbe nepríjemného zápachu, uvoľňovaniu alergénnych spór a mykotoxínov, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí a vyvolávajú rôzne alergie, ochorenia dýchacích ciest alebo astmu.

„Najšetrnejšia technológia čistenia fasád“

Predlžujeme životnosť ošetrených fasád, nevzniká živná pôda pre mikroorganizmy – fasáda je čistá a zdravotne nezávadná. Podstatne znížená priľnavosť pre prach, vtačí trus a rôzne priemyselne nečistoty.

„Uvoľňovanie alergénnych sporov a mykotoxínov nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí“

🔴 Vďaka nám splníte normu STN EN 13499 🔴 Najšetrnejšia technológia čistenia fasád 🔴 Odstraňovanie biotického a atmosférického znečistenia 🔴 Niekoľkoročná garancia funkčnosti 🔴 Využívame najmodernejšiu zahraničnú technológiou 🔴 Sme jediná spoločnosť na Slovensku ktorá disponuje s danou technológiou 🔴 Pracujeme rýchlo, čisto a efektívne 🔴 Zvyšujeme hodnotu a životnosť Vašich nehnuteľností 🔴 Vytvárame zdravšie prostredie

Zateplenie znižuje cirkuláciu vzduchu a vo vlhkom prostredí s nedostatkom slnka nestíhajú steny poriadne preschnúť. Výsledkom je, že strany domu bývajú zarastene machmi alebo plesňami a pokiaľ fasádu nečistíme, vzniknuté kolónie mikroorganizmov nenávratne znehodnotia celú fasádu.

Výhody

5, 8 alebo 10 ročná garancia funkčnosti systému

Splníte požiadavky normy STN EN 13499 - pravidelne čistenie zateplenej fasády

Zbavíte sa biotických faktorov plesní, rias, machov a húb

Eliminujete riziko vzniku alergií, astmy a ochorenia dýchacích ciest

Ochrana proti opätovnému napadnutiu mikroorganizmami

Výrazne predĺženie celkovej životnosti fasády